ภาพข่าว: แถลงข่าวมอบเงิน โครงการฟื้นฟูโบราณสถาน

ศุกร์ ๑๖ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๐๙:๐๙
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวโครงการฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 2,3และ4 จำนวน 12 แห่ง โดยมีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานคณะกรรมบริหารกองทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม เป็นผู้มอบเงินกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม สนับสนุน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด