สท.สท. ยก นิด้า เป็น "มหาวิทยาลัยสีเขียว"

อังคาร ๑๓ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๒๗
ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับมอบโล่รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว จากนายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

นอกจากนี้ได้มีการมอบโล่ดีเด่นด้านอื่นๆ ดังนี้ โรงเรียนสีเขียว ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ ชุมชนสีเขียว ได้แก่ ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม สำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, กรุงเทพมหานคร และกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ติดต่อ:

กนกพร จิตร์มานะโรจน์ (นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โทร. 02-7273449, โทรสาร 02-3754375

อีเมล์ : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด