ภาพข่าว: “กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” มอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างห้องประชุมและห้องทรงงานฯ”

พุธ ๐๗ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๒๘
ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี รับมอบเงินจำนวน 5 ล้านบาทในนามกองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” จาก นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะประธานกรรมการกองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” และผู้แทนคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างห้องประชุมและห้องทรงงานฯ โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ที่ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด