ภาพข่าว: รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

อังคาร ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๕๐
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังรับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากนายนรวัฒน์ โชติกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะข้าราชการกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด