ภาพข่าว: สสอป. เดินหน้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบอาหารปลอดภัย จังหวัดนนทบุรี

พฤหัส ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๑:๒๓
นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย(สสอป.)พร้อมด้วยนางกาญจนี หวังถิรอำนวย ที่ปรึกษาฯ สสอป.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนนำร่องตามโครงการ “อาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด