ภาพข่าว: CKP ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อังคาร ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๒:๐๗
สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ ปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร และ สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ พร้อมทีมผู้บริหารที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ CKP บริษัท Holding Company ที่มีธุรกิจหลักในต่างประเทศ (ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังน้ำ น้ำงึม 2 ในสปป.ลาว) ซึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นบริษัทแรก หลังระดมทุน 2,340 ล้านบาทเพื่อขยายกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด