ซีเค พาวเวอร์ จัดงาน พิธีเปิดการซื้อขายหลักรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ซีเค พาวเวอร์จำกัด (มหาชน) “CKP”

อังคาร ๑๖ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๑๐
ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานพิธีเปิดการซื้อขายหลักรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท ซีเค พาวเวอร์จำกัด (มหาชน) “CKP”โดย

คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณปลิว ตรีวิศเวทย์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีเค พาวเวอร์จำกัด (มหาชน)

คุณสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเค พาวเวอร์จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556

เวลา 9.00 — 10.30 น.

ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม: โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์

อาทิตยา (น้องหนู) 02 205 6639

เอกภพ (เอก) 02 205 6614

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด