CPF ดันโครงการ “จากฟาร์มพี่ สู่โรงเรียนน้อง ปี 2” สร้างรอยยิ้มเยาวชน จ.ตรัง ร่วมพัฒนา EQ เด็กไทยด้วย “ห้องสมุดของเล่น”

อังคาร ๑๖ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๒:๔๘
นายณรงค์ เจียมใจบรรจงรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟร่วมสร้างรอยยิ้มให้น้องๆเยาวชน โรงเรียนบ้านโคกทราย ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยกิจกรรม “ซีพีอาสา ตอบแทนคุณแผ่นดิน จากฟาร์มพี่ สู่โรงเรียนน้อง ปี 2” ด้วยการบูรณะอาคารเรียน ห้องพยาบาล ปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะ พัฒนาสนามเด็กเล่นให้สวยงามและมีความปลอดภัย มอบเครื่องเสียงสำหรับใช้ในกิจกรรมนาฎศิลป์ของโรงเรียน ตลอดจนมอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษา พร้อมมอบโครงการซีพีเอฟปันน้ำใจให้น้อง...“ห้องสมุดของเล่น” ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านศักยภาพทางสมอง (IQ) และความสามารถทางอารมณ์ (EQ)

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมเพื่อเยาวชนที่จัดขึ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ RIB (Regional Integration Business) & Innovation Awards ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อผลักดันให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจในการสรรสร้างนวัตกรรม นำไปสู่ความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทได้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมไปพร้อมกัน ด้วยการบริจาคเงินจากเพื่อนพนักงาน รวมถึงเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมเชิญชวนชาวชุมชนร่วมกันพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อสมทบทุนจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชน

“กิจกรรมซีพีอาสา ตอบแทนคุณแผ่นดิน จากฟาร์มพี่ สู่โรงเรียนน้อง เป็นการรวมพลังชาวซีพีเอฟในภูมิภาคต่างๆ ในการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนที่เป็นเหมือนต้นกล้าของอนาคต ให้ได้รับโอกาสทั้งในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญา รวมถึงการพัฒนาด้านสุขอนามัยและร่างกายที่แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬา สำหรับช่วงครึ่งปีหลังบริษัทจะจัดกิจกรรมที่ มหาสารคาม และกาญจนบุรี”

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังร่วมพัฒนาเด็กๆ ทั้งด้านศักยภาพทางสมอง (IQ) และความสามารถทางอารมณ์ (EQ) ด้วยการจัดโครงการ “ซีพีเอฟ ปันน้ำใจให้น้อง…ห้องสมุดของเล่น ปี 3” เพื่อให้ห้องสมุดของเล่นเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ ปลูกปัญญา สร้างสรรค์พัฒนาการของเด็กไทยโดยใช้ของเล่นเป็นสื่อ ทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักแบ่งปัน และเป็นการสร้างจิตสาธารณะระหว่างเด็กกับเด็กด้วยกัน จากการที่เด็กๆ ได้ร่วมทำความดีแลกกับการยืมของเล่นเพื่อไปเล่นที่บ้านของตนเองได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด