ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง ชนิสา ชุติภัทร์ เป็นรองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

อังคาร ๐๒ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๕:๓๘
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแต่งตั้ง นางชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็น รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลงานบริการหลังการซื้อขายทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการซื้อขาย สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ และนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 2556 เป็นต้นไป

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติแต่งตั้ง คุณชนิสา ชุติภัทร์ เป็น รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานปฏิบัติการ (Market Operation) ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเป็นการเลื่อนตำแหน่งจากระดับผู้ช่วยผู้จัดการ หลังจากที่คุณชนิสาได้ดูแลงานสายงานปฏิบัติการ ตั้งแต่ต้นปี 2556 ที่ผ่านมา

“คุณชนิสา ชุติภัทร์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านตลาดทุนมาอย่างยาวนาน และได้ผ่านการบริหารงานมาแล้วหลายด้านในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งบริษัทเซ็ทเทรด ดอทคอม บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว ล่าสุดก่อนดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ได้ดูแลงานด้านการเงิน บริหารทรัพยากรบุคคล และงานสื่อสารองค์กร จึงมั่นใจว่าคุณชนิสาจะช่วยพัฒนาและผลักดันธุรกิจบริการหลังการซื้อขาย และงานด้านปฏิบัติการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งผู้ประกอบการ และผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี” นายจรัมพรกล่าว

นางชนิสา ชุติภัทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมบริหารงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2544 โดยได้ดูแลงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ระหว่าง มี.ค. 2547 — ธ.ค. 2551 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการเงินและงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่าง ม.ค. 2552 — ธ.ค. 2555 ในระหว่างนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลการบริหารงานของบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด บริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ (Market Operation) แทนนางนงราม วงษ์วานิช ที่เกษียณอายุ เมื่อปลายปี 2555

การแต่งตั้ง นางชนิสา ชุติภัทร์ เป็น รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่

1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป ปัจจุบัน นางชนิสา ชุติภัทร์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “สานโอกาสการลงทุน เพื่อคุณ เพื่อธุรกิจ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด