ISMED จัดสัมมนา โอกาสและลู่ทางการดำเนินธุรกิจในต่างแดน (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

พฤหัส ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๓ ๑๖:๕๕
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ผู้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสู่ AEC-กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา “โอกาสและลู่ทางการดำเนินธุรกิจในต่างแดน : สาธารณรัฐประชาชนจีน มณฑลส่านซี”

- พบการบอกเล่าเรื่องราว ถ่ายทอดประสบการณ์การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศจากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ และการเตรียมตัวก่อนออกงานครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

- ฟังแนวทาง การสร้างแนวคิด วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้โดนใจลูกค้า เตรียมพร้อมแต่งตัวใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าสู่ AEC

การสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30-15.00 น. ณ อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้สนใจกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ทางโทรสาร 0-2986-9806 หรือ e-mail : [email protected] (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-2450-2619 (คุณมุก วรรณภาพร)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด