ภาพข่าว: ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดลำปาง

จันทร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๑๓ ๑๓:๔๒
นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอกภัย(สสอป.)พร้อมด้วยนางกาญจนี หวังถิรอำนวย ที่ปรึกษาฯ สสอป.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการฯโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เพื่อสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนนำร่องตามโครงการ “อาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด