ภาพข่าว: “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามสัญญาว่าจ้างผู้รับจ้างบ.นันทวัน ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ฯ”

จันทร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๐๑๓ ๐๘:๒๔
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามสัญญากับบริษัท นันทวัน จำกัด ว่าจ้างเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างหลัก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมด้วย สมพงษ์ จินตวงศ์วานิช กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด คณะอนุกรรมการก่อสร้าง และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้ออกแบบ และคณะที่ปรึกษาโครงการร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ สำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ธุรกิจตลาดทุน ซึ่งจะเป็น Landmark และจุดศูนย์รวมธุรกรรมและการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของตลาดทุนไทย เพื่อสานโอกาสการลงทุนทั้งภาคธุรกิจ และผู้ลงทุน โดยมีกำหนดการก่อสร้างเสร็จปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด