ภาพข่าว: ทิสโก้บริหารกองทุนส่วนบุคคล บสย.

พุธ ๑๒ มิถุนายน ๒๐๑๓ ๑๒:๐๔
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ (กลาง) ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย. วิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย บลจ.ทิสโก้ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้บริหารกองทุน ด้วยความโดดเด่นด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ เดอะ เซ้นต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด