ภาพข่าว: วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จันทร์ ๐๓ มิถุนายน ๒๐๑๓ ๑๐:๒๗
นางวันดี แสงชลินทร์ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด