สหประกันชีวิตร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 5 พร้อมรับเจ้าภาพในปีถัดไป

อังคาร ๒๑ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๕:๐๘
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการพร้อมนักกีฬาและกองเชียร์กว่า 40 ชีวิต ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมโยงเครือข่ายสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ซึ่งในปีนี้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายยศวริศ ชูกล่อม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน โดยได้รับความร่วมมือจากขบวนการสหกรณ์คือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด(สีน้ำเงิน) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สีฟ้า) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สีเหลือง) ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัดร่วมกับชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (สีชมพู) สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2 (สีส้ม) บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สีขาว) และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด (สีม่วง) สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลปรากฎว่า ทีมสีส้มสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2 เฉือนเอาชนะทีมสีขาว บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไป 1:0 นอกจากนี้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ยังได้ส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพปีต่อไป ปี 2557 ให้กับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด