ภาพข่าว: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง

จันทร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๒:๒๒
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (CCO-MOF)

พร้อมคณะกรรมการตัดสินรางวัลเพชรวายุภักษ์ ซึ่งประกอบด้วย นายศานิตร่างน้อย นายครรชิต มาลัยวงศ์ พล.อ.วิชิต สาทรานนท์ นางเสาวนีย์ กมลบุตรและนายอาวุธ วรรณวงศ์ ร่วมประชุมหารือผลการดำเนินงานเพชรวายุภักษ์ในระยะ4 ปีที่ผ่านมาและระดมความคิดเกี่ยวกับกลไกผลักดันรางวัลเพชรวายุภักษ์สู่ความสำเร็จและการนำไปปฏิบัติในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังณ โรงแรมบานานา แฟน ซี รีสอร์ท เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด