รับฟังเสวนากับบุคคลสร้างแรงบันดาลในการเรียนรู้อาเซียนในโครงการ Inspire by Idol

พฤหัส ๑๖ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๐:๒๐
อุทยานการเรียนรู้ TK park เชิญชวนรับฟังเสวนาสร้างแรงบันดาลใจกับโครงการ Inspire by Idol กับบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน

* วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00-15.00 น. พบกับ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย และ คุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติและนักเขียนในโครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียน

* วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00-15.00 น พบกับ คุณกิตติพจน์ อรรถวิเชียร บรรณาธิการนิตยสาร BE Magazine พร้อมกับกลุ่มเยาวชนผู้สร้างสรรค์ผลงานการเขียน

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพิพิธอาเซียน...A journey through ASEAN ภาค 3 ตอน หลากความเหมือน หลายความต่าง ASEAN…Unity in Diversity เปิดให้ชมพร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบเพื่อการเรียนรู้ เข้าใจ และเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่เวลา 11.00 -17.00 น. ที่บริเวณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สนใจดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.tkpark.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท 19 มีเดีย จำกัด

งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(มหาชน)

โทร. 02-257-4300 ต่อ 241,245

โทรสาร 02-257-4332 ,www.tkpark.or.th / facebook : tkparkclub

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด