ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานเฉลิมฉลอง “100 ปี ออมสิน ออมสุข”

อังคาร ๑๔ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๕:๕๘
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลอง“100 ปี ออมสิน ออมสุข” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานของธนาคารออมสินให้เติบโตอย่างมั่งคงควบคู่กับสังคมไทยตลอด 100 ปี โดยมีนางชูจิรากองแก้ว ประธานกรรมการธนาคารออมสิน และนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรีผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม Centara Grand at Central World เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด