ภาพข่าว: KPNPF เข้าซื้อขายเป็นวันแรก

ศุกร์ ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๑๘
คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารจาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น “KPNPF” ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนักลงทุนอย่างอบอุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด