เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จัดงาน 1st Trading Day "KPNPF"

พฤหัส ๐๒ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๒:๒๖

โดย

คุณกฤษณ์ ณรงค์เดช

ประธานกรรมการ

คุณสุรเดช เกียรติธนากร

ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชนกิจ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

และ

คุณจงรัก รัตนเพียร

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานเนื่องในโอกาสที่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF)เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรก

ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น.

ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด