ภาพข่าว: “น้ำประปาไทย” เติมน้ำ (ใจ) แก่นักเรียนในพื้นที่ให้บริการ

ศุกร์ ๒๖ เมษายน ๒๐๑๓ ๑๕:๑๐
น้ำประปาไทยมอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน/อุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนกว่า 100 คนจาก 12 โรงเรียน

ชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ บมจ.น้ำประปาไทย (TTW) มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และชุดพัฒนาทักษะแก่นักเรียนจาก 12 โรงเรียนในพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ (จ.นครปฐม, จ.สมุทรสาคร) ณ ห้อง Edutainment บมจ.น้ำประปาไทย

“กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งจากโครงการสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่บริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 รวมกว่า 54 โรงเรียน และในปีนี้เรายังคงสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ 10 โรงเรียน พร้อมชุดอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และยังได้มอบชุดพัฒนาทักษะให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษนครปฐมและสมุทรสาครเพิ่มเติมด้วย ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสที่ดีทางการศึกษา และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและโรงเรียนในพัฒนาการศึกษาไทยต่อไป” คุณชัชวาลกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด