ภาพข่าว: “BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทย ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ”

ศุกร์ ๑๙ เมษายน ๒๐๑๓ ๑๖:๕๒
สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ และ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง และบรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน ภัทร และทีมผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทย เมื่อ 19 เม.ย.2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด