เอสซีจี จัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556

ศุกร์ ๑๙ เมษายน ๒๐๑๓ ๑๐:๐๒
ด้วยเอสซีจี จะจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานเอสซีจีประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556 โดยมีคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เอสซีจี ร่วมแถลง ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 ณ ห้อง Kamolthip 2 ชั้น 2 โรงแรม The Sukosol Hotel Bangkok (โรงแรมสยามซิตี้เดิม) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

13.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน

14.00 น. คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง แถลง “ผลการดำเนินงานเอสซีจี

และบริษัทย่อย ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556”

ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

15.00 น. เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้แทนของท่านเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเช่นที่ผ่านมา หากประสงค์ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่คุณภาวิตา ปาณัณณพ สำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี โทรศัพท์ 02-586-6614

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด