ภาพข่าว: โนวาร์ตีส รับรางวัลเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย

ศุกร์ ๐๕ เมษายน ๒๐๑๓ ๑๓:๓๑
เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทน บริษัท โนวาร์ตีสเข้ารับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จากนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จะมอบให้กับองค์กรที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือจรรยาบรรณตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2554 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด