ภาพข่าว: มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร จัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

พุธ ๒๐ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๐๖
มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร โดย นางวีณา น้ามังคละกุล ผู้จัดการอาวุโสมูลนิธิฯ และนายไพศาล ตันตสุทธิกุล เลขานุการคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ เครือเบทาโกร ร่วมกับพี่ๆ จิตอาสา “กลุ่มคนสร้างฝัน” ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อสร้างไฟฟ้าให้โรงเรียน สร้างโรงเพาะเห็ด พร้อมมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพจากเครือเบทาโกร สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ณ ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้

หมายเหตุ “กลุ่มคนสร้างฝัน” เป็นการรวมตัวของพนักงานเครือเบทาโกรกับจิตอาสานอกองค์กรหลากหลายอาชีพ ร่วมปันน้ำใจด้วยการจัดโครงการดีๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด