สำนักหักบัญชีเปิดรับธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการชำระราคาแก่สมาชิก (Settlement Bank) รายใหม่

อังคาร ๑๙ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๔๔
สำนักหักบัญชี (TCH) เปิดรับ Settlement Bank ใหม่ มาร่วมขยายธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร และงานชำระราคาหลักทรัพย์ของตลาดทุนไทย พร้อมเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกสำนักหักบัญชีใช้บริการ

นางชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นตัวกลางในการชำระราคาระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกับสำนักหักบัญชี (Settlement Bank) ทั้งการชำระราคาของ หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะเปิดรับอีกด้านละ 1 ราย จากเดิมที่มีอยู่ 4 รายสำหรับการชำระราคาหลักทรัพย์และ 2 รายสำหรับการชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“การเปิดรับ Settlement Bank ในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีศักยภาพ ทั้งความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมให้บริการแก่สมาชิกสำนักหักบัญชีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและครบวงจร ได้เข้ามาร่วมขยายธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร และระบบงานชำระราคาของตลาดทุนไทย อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้สมาชิก สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ถึง 37 ราย และ 41 ราย ตามลำดับ ได้เลือกใช้Settlement Bank ที่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้บริการงานชำระราคาที่มีความหลากหลายได้อย่างครบวงจร รวมทั้งกระตุ้นให้ Settlement Bank ปัจจุบัน พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพบริการให้สามารถแข่งขันกับ Settlement Bank รายใหม่ได้ นับเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งสานโอกาสการลงทุน เพื่อคุณ เพื่อธุรกิจ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น” นางชนิสากล่าวเสริม

ธนาคารพาณิชย์ที่สนใจ สมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาบริการหลังการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันนี้ — 31 พ.ค. 2556 โดยสำนักหักบัญชีจะพิจารณาคุณสมบัติและความพร้อมต่อไป ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักหักบัญชีที่ www.thaiclearing.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายพัฒนาบริการหลังการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 0 2229 2882

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด