ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสนทนาในหัวข้อ “แผนงานด้านปฏิบัติการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2556”

จันทร์ ๑๘ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๔๒
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงาน Meet the Press # 4 จิบน้ำชาพร้อมสนทนาในหัวข้อ “แผนงานด้านปฏิบัติการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2556” โดยคุณชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องรับรอง 1201 ชั้น 12 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด