ภาพข่าว: มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร เปิดตัวกองทุน “เพื่อคนดี รักกตัญญู”

พุธ ๐๖ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๕:๔๗
มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกร เปิดตัวกองทุน “เพื่อคนดี รักกตัญญู” จัดตั้งขึ้นสำหรับเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน ที่มีความกตัญญู เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม โดย ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร (กลาง) ร่วมบริจาคเงินตั้งต้น พร้อมด้วยผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเครือเบทาโกร สำนักงานใหญ่ ร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านการร่วมกิจกรรมประมูลสิ่งของ รวมเป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

กองทุนเพื่อคนดี รักกตัญญู เกิดขึ้นจากแนวคิดของ ดร.ชัยวัฒน์ ที่ว่า “คนดี มีความสามารถและกตัญญู ควรจะได้รับการช่วยเหลือ” จึงมอบหมายให้มูลนิธิสายธารเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวน 10 ทุนต่อปี รวม 360,000 บาท

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเบทาโกร

ธีรานุช วรรณสาย โทร. 0 2833 8315 อีเมล์ [email protected]

วิภาพรรณ อมรศักดิ์ โทร. 0 2833 8316 อีเมล์ [email protected]

ขนิษฐา ลุนผา โทร. 0 2833 8317 อีเมล์ [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด