ภาพข่าว: เทศกาลอาหารตรุษจีน

พฤหัส ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ ๑๔:๕๔
ปรีชา-สายสม วงศาสุลักษณ์ ให้เกียรติร่วมกันเปิดงานเทศกาลอาหารตรุษจีน โดยมี มร.ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์, วันเพ็ญ เจิมประไพ, สุภี พงษ์พานิช, ณิชยา ชัยวิสุทธิ์, ธวัลรัตน์ หอสัจจกุล, นุชนาถ ระวีแสงสูรย์ และ ฯลฯ ร่วมงาน ณ ห้องอาหารจีนไฮชินโหลว ชั้น 5 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด