ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2556

พฤหัส ๓๑ มกราคม ๒๐๑๓ ๑๕:๐๔
บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) กล่าวเปิดงานแถลง CSR & Sustainability ปี 2556 “Sustainable Development 2.0” พร้อมงานเสวนา "Integrated CSR Reporting: แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CSR ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี” โดยได้รับเกียรติจาก วรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ศิริชัย สาครรัตนกุล ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทจดทะเบียน เข้ารับฟังแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับใหม่ อย่างล้นหลาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด