ภาพข่าว: ไว้วางใจ

พุธ ๒๓ มกราคม ๒๐๑๓ ๑๘:๓๖
บลจ. ทิสโก้ นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ และนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและประธานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนฯ ในโอกาสแต่งตั้งให้ บลจ.ทิสโก้ เป็นบริษัทจัดการกองทุนต่อเนื่องอีกวาระ ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด