ภาพข่าว: “รางวัลเชิดชูเกียรติ”

ศุกร์ ๑๘ มกราคม ๒๐๑๓ ๑๑:๕๒
กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมธุรกิจจัดการลงทุน สังคมและประเทศชาติ แก่ สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในงานสัมมนา “ธุรกิจก็เติบใหญ่ ชาติไทยก็วัฒนา” และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนครั้งที่ 3 เมื่อ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด