ภาพข่าว: เปิดการประชุมวิชาการ SHA Conference & Sharing

พุธ ๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๒ ๑๗:๓๙
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ SHA Conference & Sharing ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม” โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ. ชนิกา ตู้จินดา ประธานกรรมการกำกับทิศโครงการสร้างเสริมมิติจิตตปัญญาสู่ระบบสุข ภาพอย่างยั่งยืน : SHA ,นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ : สสส., นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการ สรพ., อ.ดวงสมร บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา สรพ.และผู้จัดการโครงการ SHA ฯลฯ มาร่วมงาน ซึ่งจัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด