ประธานรุ่น วพน. รุ่น 2

พุธ ๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๓๑
ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้รับเลือกเป็นประธาน วพน. รุ่น 2 ของสถาบันวิทยาการพลังงาน มีบุคคลสำคัญหลากหลายวงการร่วมอบรม อาทิ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน คุณโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด คุณปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) คุณกัญจนา ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เป็นต้น เริ่มการอบรมแล้ว จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด