ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(19 ธันวาคม 2555)

อังคาร ๑๘ ธันวาคม ๒๐๑๒ ๑๖:๐๐
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555

09.00 น. สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดสัมมนายิ่งใหญ่ส่งท้ายปี

POWER and CONFIDENCE : The Stage Secrets of

International Millionaire Speakers by Dr. Mel Gill

ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ถนนเพลินจิต

09.30 น. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เปิดการประชุมวิชาการ SHA

Conference & Sharing ที่โรงแรมอิมพีเรียล

ควีนส์ปาร์ค ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

13.00 น. สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จัดงานแถลงข่าวการ

โครงการ “สร้างโบสถ์ดินจตุรทิศ ๙ แห่ง ถวาย ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระสังฆราช" ณ วัดบวรนิเวศ

13.30 น. สสส. จัดงานประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และพิธี

มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ โครงการ “สื่ออ่านสร้าง

สุขเพื่อเด็ก LD” ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต

16.30 น. แจ่มใส พับลิชชิ่ง แถลงข่าว เปิดตัวหนังสือแนวใหม่

‘Life Vaccine’ ณ ร้านคิโนะคูนิยะ ชั้น 3 สาขาสยามพา

รากอน

19.00 น. การแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “Jazz for His Majesty” ณ

รอยัล พารากอน ฮอลล์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด