ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เปิดการประชุมวิชาการ SHA Conference & Sharing ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

จันทร์ ๑๗ ธันวาคม ๒๐๑๒ ๑๔:๒๘
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555

เวลา 09.30 น.

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ SHA Conference & Sharing ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม” ที่เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน ซึ่งจัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด