ภาพข่าว: การบินไทยรับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2555

พฤหัส ๑๓ ธันวาคม ๒๐๑๒ ๑๒:๐๖
นางเพชรพริ้ง สารสิน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล CSRI Recognition ประเภท Most Improved CSR ประจำปี 2555 จากคุณสมพล เกียรติไพบูลย์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ นายบดินทร์ อูนากูล (ที่ 1 จากซ้าย) รองผู้จัดการสายงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นและพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนึ่ง รางวัล CSRI Recognition เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณ และเป็นกำลังใจแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และสร้างแรงจูงใจให้บริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กรได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนและสาธารณชนมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด