ภาพข่าว: “ANAN ซื้อขายวันแรก”

ศุกร์ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๑๒ ๑๒:๐๕
สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ พร้อมผู้บริหาร ในโอกาสที่ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ “ANAN” เข้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 7 ธันวาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด