ภาพข่าว: ซีพีเอฟ รับรางวัล Most Improved CSR จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม

อังคาร ๐๔ ธันวาคม ๒๐๑๒ ๑๗:๓๔
นายธีรศักดิ์ อุรุนานนท์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัล Most Improved CSR จาก นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ขวา) ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีพัฒนาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในพิธีมอบรางวัล CSRI Recognition 2012 จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกย่องแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานอื่นๆ และสาธารณชนทั่วไป ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด