ประธานกรรมการ รฟม. นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ — บางซื่อ

พุธ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๕:๓๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล ประธานกรรมการ รฟม. คณะกรรมการ รฟม. และคณะผู้บริหารระดับสูง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ — บางซื่อ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี Mr.Peter Lishewski ผู้จัดการโครงการฯ บริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกิจการร่วมค้า ซีเคทีซี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ มีความก้าวหน้ารวม 50% มีการล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจากเหตุอุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมา หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปแล้ว ได้ลงพื้นที่ดูงานก่อสร้าง บริเวณสถานีแยกนนทบุรี 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด