ภาพข่าว: “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความรู้การวางแผนการเงินแก่บัณฑิตใหม่ ม.แม่ฟ้าหลวง ”

พฤหัส ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๒:๑๙
ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นำทีมผู้บริหาร และวิทยากรอาสาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ: บัณฑิตยุคใหม่ ใส่ใจการเงิน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกว่า 260 คน เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังแนวคิดการวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงานหลังจบการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด