ปภ. เตือนฤดูหนาว สภาพอากาศแห้งเสี่ยงเพลิงไหม้สูง

พฤหัส ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๘:๑๕
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนฤดูหนาวสภาพอากาศแห้ง เสี่ยงเกิดเพลิงไหม้สูง พร้อมแนะประชาชนจัดระเบียบบ้านให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ เก็บแยกวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพิ่มความระมัดระวังกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการก่อกองไฟให้ความอบอุ่นกับร่างกาย ดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ ทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ฤดูหนาวเป็นช่วงที่สภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้มากกว่าปกติ และหากเกิดเพลิงไหม้ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุม เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีป้องกันอัคคีภัยในช่วงสภาพอากาศแห้ง ดังนี้ จัดระเบียบบ้านให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ โดยจัดเก็บสิ่งของภายในบ้านให้เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางประตู หน้าต่าง บันไดบ้าน รวมถึงจัดให้มีเส้นทางหนีไฟหลายเส้นทาง ติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างที่สามารถเปิดปิดได้ หากเกิดเพลิงไหม้จะได้หนีไฟทันท่วงที กำจัดวัสดุที่มีลักษณะเป็นเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ หนังสือพิมพ์ ไม้ขีดไฟ เศษไม้ เป็นต้น รวมทั้งแยกเก็บสารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟทุกชนิด และวัสดุที่ติดไฟง่ายไว้ในบริเวณที่ปลอดภัย ห่างจากแหล่งความร้อน ไม่เก็บไว้ในอาคารบ้านเรือน เพราะหากเกิดเพลิงไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่แสงแดดส่องถึง ฝนสาด และใกล้แหล่งความร้อน พร้อมทั้งหมั่นสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า หากสายไฟฉีกขาด บุบ บวม สีเปลี่ยน มีกลิ่นเหม็นไหม้ ให้จัดการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันไว้บนเต้าเสียบเดียวกัน หรือเสียบปลั๊กไฟค้างไว้เป็นเวลานาน เนื่องจากหากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ ต่อสายดิน ติดตั้งระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อป้องกันเพลิงไหม้จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร จัดวางถังดับเพลิงเคมีในจุดที่หยิบใช้งานได้ง่าย เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟเป็นพิเศษ ปิดวาล์วถังก๊าซ ดับไฟเตาหุงต้มอาหารและธูปเทียนให้สนิทก่อนออกจากบ้าน ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ จุดยากันยุง ก่อกองไฟใกล้แหล่งเชื้อเพลิง หลีกเลี่ยงการเผาขยะในบริเวณที่ลมพัดแรง รวมถึงจัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ หากไฟลุกลามจะควบคุมเพลิงได้ทันที โดยเฉพาะผู้ที่นิยมก่อกองไฟเพื่อผิงไฟให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ควรดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อย เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด