คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ชวนศิษย์เก่าร่วมงาน “ไฟฟ้าราตรี ครั้งที่ 5”

พฤหัส ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๖:๒๙
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน“ไฟฟ้าราตรี ครั้งที่ 5” เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า ครู อาจารย์ และเป็นการแสดงมุฑิตาจิตแด่ ผศ.ศรีศักดิ์ น้อยไร่ภูมิ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มทร.พระนคร จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าช่างกลพระนครเหนือ ศิษย์เก่าเทคโนโลยีราชมงคล พระนครเหนือ เข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.30 น.- 22.30 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โทร. 02-913-2424 ต่อ 150, 151 และ 181

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด