ภาพข่าว: ไทยไพบูลย์ฯมอบแว่นตากันแดด

อังคาร ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๓:๔๐
คุณสมฤดี พันธ์นิธิทร์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต มอบแว่นตากันแดด ซึ่งได้รับการบริจาคจากพนักงานและประชาชน จำนวน 410 อัน ตามโครงการ "กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย" แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ต้องเสี่ยงต่อการทำงานที่เป็นอันตรายต่อดวงตา ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด