ภาพข่าว: AEC...โอกาส หรือ วิกฤต

พฤหัส ๐๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๒ ๑๓:๓๙
คุณธนิฎฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ 4 จากซ้าย) คุณเกตสุดา สุประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลังอาเซียน (ที่ 4 จากขวา) คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย (ที่ 3 จากซ้าย) คุณสมยศ รุจิรวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของนักบริหาร: โอกาส หรือ วิกฤต" เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ตึก 60 ปี วิทยาเขตท่าพระจันทร์ โดยมี รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และรศ.แอนนา จุมพลเสถียร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมงานเมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด