ภาพข่าว: “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการอ่านและการออม”

จันทร์ ๒๙ ตุลาคม ๒๐๑๒ ๑๑:๑๒
ฯพณฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบโล่เกียรติคุณแก่ผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ตลาดหลักทรัพย์ให้การสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 (Book Expo 2012)” ส่งเสริมการอ่านและการออมกับประชาชนของประเทศ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด