กรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมสินค้า รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

จันทร์ ๐๘ ตุลาคม ๒๐๑๒ ๑๕:๑๙
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล รองอธิบดีด้านปราบปราม นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม แถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประเภทยาฉีดเสริมความงาม สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัด ประเภทไม้แปรรูปส่งออก รถยนต์ FERRARI ยาเสพติดประเภท กัญชา และยาบ้า มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

ตามที่กรมศุลกากรได้มุ่งเน้นนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปรามสินค้าลักลอบหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อม นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สั่งการให้นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล รองอธิบดีด้านปราบปราม วางแผนร่วมกับ นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม เข้มงวดเป็นพิเศษในการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และยาเสพติดให้โทษ โดยจับกุมผู้กระทำผิด ดังนี้

1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร โดยจับกุมยาฉีดเสริมความงามที่อาคารร้างไม่มีเลขที่ ซอยทวี-วัฒนา 25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 รวม 22,975 หลอด มูลค่า 4,100,000 บาท และที่บริเวณบริษัท ที.อาร์. ขนส่ง จำกัด จับกุมยาฉีดผิวขาว รวม 577 กล่อง มูลค่าประมาณ 1,700,000 บาท บริเวณสถานีขนส่ง และรถไฟขบวนบัตเตอร์เวอร์ธ-กรุงเทพฯ ยะลา-กรุงเทพฯ และสุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ จับกุม สุรา และไวน์ต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ยาเสริมความงาม กาแฟลดความอ้วน น้ำหอม ไพ่พลาสติก ครีมโสม กรอบโทรศัพท์ สบู่สมุนไพร ฯลฯ รวม 12,700,000 บาท ศูนย์ป้องกันและปราบปรามปราณบุรี จับกุมหอมใหญ่และหอมแดง 420 กระสอบ (3,780 กิโลกรัม) ศูนย์ไปรษณีย์ตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 4,214 เม็ด และ ประเภท 4 (กัญชาแห้งอัดแท่ง) จำนวน 47 กิโลกรัม และ Diazepam จำนวน 20,000 เม็ด

ทั้งนี้ สำนักสืบสวนและปราบปราม ได้จับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ชุดกีฬาละเมิดเครื่องหมายการค้า จำนวน 500 ชุด DVD Walt Disney จำนวน 500 แผ่น รวมมูลค่าประมาณ 21,695,600 บาท

2. สินค้าหลีกเลี่ยงอากร และสินค้าต้องห้าม ต้องกำกัด โดยจับกุมรถยนต์ยี่ห้อ FERRARI จำนวน 1 คัน ราคา 19,000,000 บาท ไม้แปรรูปส่งออก จำนวน 479 แผ่น ก๊าซปิโตเลียมเหลว จำนวน 66,744 กระป๋อง iPhone 5 จำนวน 70 เครื่อง กระเป๋าถือสุภาพสตรี กระเป๋าสตางค์ ยี่ห้อต่างๆ เช่น LOUIS VUITTON GUCCI ฯลฯ รวม 24 รายการ สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ล้อแม็กซ์อลูมิเนียม ยี่ห้อ “RAY” จำนวน 1,156 ชิ้น กระเป๋าเป้ พิมพ์ภาพ BEN10, ANGRY BIRD, CARS, VANS และ BURBERY จำนวน 5,670 ใบ วิทยุสื่อสาร ICOM จำนวน 500 เครื่อง รวมมูลค่า 29,080,000 บาท

รวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้น 50,775,600 บาท

กรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานลักลอบ และนำหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษี หรือของต้องห้าม ของต้องกำกัด หรือของที่ยังไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือซื้อหรือรับไว้ด้วยประการใดๆ ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม หรือข้อกำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 99 มาตรา 27 และมาตรา 27 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกอบมาตรา 16 มาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2521 (ฉบับที่ 85) พ.ศ. พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ยึดของกลางพร้อมผู้ต้องหานำส่งกรมศุลกากรเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด