ภาพข่าว: มูลนิธิสายธาร เครือเบทาโกรมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในจังหวัดลพบุรี

ศุกร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๑๒ ๐๘:๕๙
นายวีรัส ประเศรษโฐ นายอำเภอชัยบาดาล (แถวหลังกลาง) และนางสมใจ วุฒิพุธนันท์ กรรมการบริษัทและที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงิน เครือเบทาโกรและกรรมการมูลนิธิสายธาร (แถวหลังที่ 3 จากขวา) ร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบปริญญาตรี แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 144 ทุน ในโครงการ มอบทุนการศึกษามูลนิธิสายธาร ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเบทาโกร

ธีรานุช วรรณสาย โทร. 0 2833 8315 อีเมล์ [email protected]

วิภาพรรณ อมรศักดิ์ โทร. 0 2833 8316 อีเมล์ [email protected]

ขนิษฐา ลุนผา โทร. 0 2833 8317 อีเมล์ [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด