ไทยรับหน้าเสื่อเจ้าภาพจัดประชุมด้านเด็กอาเซียนครั้งแรก

พฤหัส ๒๐ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๔:๓๖
นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทำงานด้านเด็กอาเซียนว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ใน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน เวลา 09.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล (โรงแรมสยามซิตีเดิม) ถนนศรีอยุธยาพร้อมทั้งมีการบรรยายหัวข้อ “ข้อท้าทายและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคอาเซียน+3” โดย ดร.สายสุรี จุติกุล ร่วมกับ Mr. Ahmad Taufan Damanik รองประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด