ภาพข่าว: เอสซีจี คว้า Best CFO และ 4 รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมของไทย จาก Southeast Asia's Institutional Investor Corporate Poll

จันทร์ ๑๗ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๐:๑๒
นายเชาวลิต เอกบุตร (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี รับมอบรางวัล Best CFO in Thailand จาก มร.ซิดดิค บาซาร์วาลา CEO & Publisher ของนิตยสาร Alpha Southeast Asia พร้อมกันนี้เอสซีจี ยังได้รับ 4 รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมของประเทศไทย จากผลการสำรวจ “Southeast Asia's Institutional Investor Corporate Poll” ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นปีที่สอง โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia นิตยสารการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอสซีจีได้รับการโหวตจากผู้อ่านให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมของประเทศไทยถึง 4 ประเภท คือ ด้านการบริหารความสัมพันธ์นักลงทุน (Most Organized Investor Relations) ด้านความแข็งแกร่งของการจัดการด้านบรรษัทภิบาล (Strongest Adherence to Corporate Governance) ด้านนโยบายจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ (Most Consistent Dividend Policy) และด้านกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Strategic CSR) รวมทั้ง Best CFO in Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด